Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustiká detekce: přístroje, metody a aplikace

Abstract

Hlavní náplní projektu je studium termomechanických a s tím souvisejících projevů interakce krátkovlnného laserového záření s hmotou prostřednictvím nových metod fotoakustické detekce. K detekci akustických vln v pevných látkách, kapalinách i plynech budou využity nové fotoakustické detektory (mikro-/nano-elektromechanické systémy, tj. mikro-/nano-pružiny a trubičky) jak v resonančním, tak i neresonančním režimu. Zkoumány budou zejména tepelné/netepelné fázové přeměny a vznik akustických a rázových vln v pevných látkách, které jsou úzce spojeny s mechanickými projevy deponovaného tepla. Fotoakustické detektory dále poslouží k sondování XUV laserem-produkovaného plazmatu, a to zejména řídkého a chladného desorpčního plazmatu. Cílem je též ověřit funkčnost nových fotoakustických detektorů na reálných případech.