Ing. Silvia Sedláková

  1. J. Krůšek, I. Dittert, T. Smejkalová, M. Kořínek, K. Gottfriedová, H. Freislebenová , E. Neuhöferová, L. Klimša, S. Sedláková, A. Taylor, V. Mortet, V. Petrák, V. Benson, V. Petráková
    physica status solidi (b) 256 (2019) 1800424 (1)-1800424 (9).
  2. S. Boluchová, A. Taylor, V. Mortet, S. Sedláková, L. Klimša, J. Kopeček, O. Hák, K. Schwarzová-Pecková
    Electrochimica Acta 327 (2019) 135025 (1)-135025 (14).