Ing. Michal Chyla, Ph.D.

  1. Micromachines 12 (2021) 289 (1)-289 (6).
  2. OSA Continuum 4 (2021) 940-952.
  3. Vývoj tenkodiskových laserů s vysokým průměrným výkonem v projektu HiLASE
    Československý časopis pro fyziku 6 (2013) 331-334.