Ing. Michal Chyla, Ph.D.

  1. KOICHI HAMAMOTO, RYO YASUHARA, SHIGEKI TOKITA, M. Chyla, JUNJI KAWANAKA
    Optical Materials Express 10 (2020) 891-898.
  2. Laser Physics 30 (2020) 1-5.
  3. Laser Physics 30 (2020) 1 (8pp)-7 (8pp).
  4. Vývoj tenkodiskových laserů s vysokým průměrným výkonem v projektu HiLASE
    Československý časopis pro fyziku 6 (2013) 331-334.