1. Petr Hauschwitz, Bohumil Stoklasa, Jiří Kuchařík, H. Turčičová, M. Písařík, Jan Brajer, Danijela Rostohar, T. Mocek, M. Duda, A. Lucianetti
    Materials 13 (2020) 2962(1)-2962(9).
  2. P. Hauschwitz, Bohumil Stoklasa, Jiří Kuchařík, H. Turčičová, M. Písařík, J. Brajer, Danijela Rostohar, T. Mocek, M. Duda, A. Lucianetti
    Materials 13(2) (2020) 1-9.
  3. M. Písařík, P. Peterka, J. Aubrecht, J. Cajzl, A. Benda, D. Mareš, F. Todorov, O. Podrazký, P. Honzátko, I. Kašík
    Opto-Electronics Review 24 (2016) 223-231.