Grants

Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Studium povrchové vodivosti diamantových vrstev a její citlivosti k plynným složkám GACR » Postdoctoral Ing. Marina Davydova, Ph.D. 2014 2016