1. Applied Surface Science 611 (2023) 155651(1)-155651(14).
 2. Radiation Measurements 163 (2023) 1069329(1)-1069329(11).
 3. Chemosensors 11 (2023) 156(1)-156(16).
 4. M. Buryj, V. Babin, N. Neykova, Yu-Min Wang, Z. Remeš, K. Ridzoňová, F. Dominec, M. Davydova, J. Drahokoupil, S. Chertopalov, L. Landová, Ognen Pop-Georgievski
  Materials 16 (9) (2023) 3294(1)-3294(20).
 5. Journal of Physics: Conference Series 2413 (2022) 012007(1)-012007(11).
 6. Applied Surface Science 555 (2021) 149679(1)-149679(16).
 7. A. P. Amalathas, L. Landová, K. Ridzoňová, L. Horák, P. Bauerová, J. Holovský
  ACS Applied Energy Materials 4 (2021) 11488-11495.
 8. M. Buryj, Z. Remeš, V. Babin, A. Artemenko, V. Vaněček, K. Aubrechtová Dragounová, L. Landová, R. Kučerková, J. Mičová
  Applied Surface Science 562 (2021) 150217(1)-150217(15).
 9. M. Buryj, T. Salamakha, V. Babin, J. Páterek, F. Hájek, Z. Remeš, L. Landová, E. Trusova, Y. Tratsiak
  Ceramics International 47 (2021) 29232-29252.
 10. M. Buryj, Z. Remeš, V. Babin, V. Vaněček, K. Aubrechtová Dragounová, J. Mičová, L. Landová, R. Kučerková
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1050 (2021) 012002(1)-012002(19).
 11. M. Ledinský, A. Vlk, T. Roesel, J. Holovský, E. Aydin, H. X. Dang, Z. Hájková, L. Landová, J. Valenta, A. Fejfar, S. De Wolf
  Journal of Physical Chemistry C 124 (2020) 27333-27339.
 12. A. Peter Amalathas, L. Landová, Z. Hájková, L. Horák, M. Ledinský, J. Holovský
  ACS Applied Energy Materials 3 (2020) 12484-12493.
 13. A. Peter Amalathas, L. Landová, T. Huminiuc, L. Horak, B. Conrad, T. Polcar, J. Holovský
  J. Phys. D-Appl. Phys. 53 (2020) 385501
 14. E. Horynová, O. Romanyuk, L. Horák, Z. Remeš, B. Conrad, A. P. Amalathas, L. Landová, J. Houdková, P. Jiříček, T. Finsterle, J. Holovský
  Thin Solid Films 693 (2020) 137690(1)-137690(6).
 15. J. Holovský, A. P. Amalathas, L. Landová, B. Dzurňák, B. Conrad, M. Ledinský, Z. Hájková, O. Pop-Georgievski, J. Svoboda, T. Ch.-J. Yang, Q. Jeangros
  ACS Energy Letters 4 (2019) 3011-3017.
 16. Journal of Physical Chemistry Letters 10 (2019) 1368-1373.
 17. A. Peter Amalathas, L. Landová, B. Conrad, J. Holovský
  Journal of Physical Chemistry C 123 (2019) 19376-19384.
 18. Perovskites – new prodigy in photovoltaics
  Československý časopis pro fyziku 68 (2018) 149-151.