Profile

Text

Syntéza anorganických materiálů ve formě monokrystalů, prášků a keramik s aplikacemi na poli scintilátorů, luminoforů a laserů. Vývoj technologií pěstování monokrystalů Czochralskiho metodou. Charakterizace připravených materiálů.

ORCID
ResearcherID
ScopusID
Google Scholar