Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu (ICDMP)

Abstract

Prohloubení poznatků o fyzikálních procesech vedoucích ke generaci energetických částic a rentgenového záření plazmatických zdrojů získaných na výkonných zahraničních a menších tuzemských aparaturách, aplikace diagnostik umožňujících získat časové, prostorové a spektrální výstupní charakteristiky vedoucí k možnému využití např. v neutronových zdrojích, při transmutaci prvků, laboratorní mikroskopii buněčných struktur, radiografii, úpravě povrchů. Součástí projektu je výuka a vědecká výchova studentů příslušných zaměření s uplatněním v rychle se vyvíjející oblasti výzkumu.