Ing. Karel Pomeisl, Ph.D. (rok narození 1973, H-index= 10, number of citations: 209 )

Vzdělání a pracovní zkušenosti
1998 - Ing. v oboru Organická chemie a farmakochemie na Fakultě chemické technologie, Katedře organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2005 - Ph.D. v oboru Organická chemie na Fakultě chemické technologie, Katedře organické chemie a farmakochemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2003-2009 – doktorand a postdoktorant na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
2009-2016 – vědecký pracovník na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
2014-2015 – stáž na University of Southern California, Los Angeles, Katedra chemie
2016-současnost: výzkumný pracovník v oblasti kapalných krystalů a kryoprotektiv na Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i.
září 2018  –  krátkodobá stáž v oblasti kapalných krystalů na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova (prof. V. Shibajev)

Odborné zaměření
-fluorová chemie, organická syntetická chemie, aplikovaná bioorganická a medicinální chemie, fyzikální chemie a analytická instrumentální chemie. V současnosti se zabývá vývojem a syntézou nových kapalných krystalů.

Publikační aktivita
Autor nebo spoluautor 20 prací v mezinárodních časopisech.