Mezinárodní projekty H1 a CALICE (H1-CALICE)

Abstract

Předkládaný projekt zahrnuje účast českých pracovišť subjaderné fyziky ve dvou mezinárodních spolupracích realizovaných v laboratoři DESY Hamburk, kterých se zúčastňuje několik desítek pracovišť z celého světa. Jedná se o analýzu experimentálních údajů interakcí elektronů s protony registrovaných v experimentu H1 a o vývoj kalorimetru pro detekci interakcí elektronů s pozitrony v rámci spolupráce CALICE. Na obou těchto programech se Česká republika podilí již řadu let.