1. Journal of Physics and Chemistry of Solids 185 (2024) 111794(1)-111794(10).
 2. V. Buravets, A. Olshtrem, V. Burtsev, O. Gorin, S. Chertopalov, A. Chumakov, M. chwartzkopf, J. Lančok, V. Svorcik, O. Lyutakov, E. Miliutina
  Nanoscale Advances e (2023) 1-10.
 3. Applied Surface Science 615 (2023) 156203(1)-156203(10).
 4. A. Zabelina, E. Miliutina, D. Zabelin, V. Burtsev, V. Buravets, R. Elashnikov, V. Neubertova, M. Šťastný, D. Popelková, J. Lančok, S. Chertopalov, M. Paidar, A. Trelin, A. Michalcová, V. Švorčík, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 454 (2023) 140441(1)-140441(11).
 5. L. Volfová, S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, P. Hruška, J. Čížek, M. Vondráček, M. Novotný, M. Butterling, M. O. Liedke, A. Wagner, J. Lančok
  Applied Surface Science 608 (2023) 155128(1)-155128(10).
 6. Materials 16 (2023) 1591(1)-1591(14).
 7. Optical Materials 137 (2023) 113556(1)-113556(7).
 8. A. Olshtrem, I. Panov, S. Chertopalov, K. Zaruba, B. Vokata, P. Sajdl, J. Lančok, J. Storch, V. Církva, V. Svorcik, M. Kartau, A. S. Karimullah, J. Vana, O. Lyutakov
  Advanced Functional Materials - (2023) 2212786(1)-2212786(8).
 9. V. Kiisk, M. Novotný, M. Kodu, S. Pikker, T. Avarmaa, J. Remsa, J. Lančok, M. Vrňata, R. Jaaniso
  Applied Surface Science 637 (2023) 157884(1)-157884(7).
 10. M. Holiatkina, D. Savchenko, T. Kocourek, A. Prokhorov, J. Lančok, E. Kalabukhova
  physica status solidi (b) 260 (2023) 2200155 (1)-2200155 (6).
 11. A. Olshtrem, E. Miliutina, P. Sajdl, V. Burtsev, M. Erzina, M. Vondráček, P. Postnikov, J. Lančok, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 476 (2023) 146399(1)-146399(10).
 12. M. Holiatkina, A. Pöppl, E.Kalabukhova, J. Lančok, D. Savchenko
  Journal of Applied Physics 134 (2023) 145702(1)-145702(11).
 13. Materials 15 (2022) 717(1)-717(10).
 14. P. Pokorný, M. Novotný, J. More Chevalier, Y. Dekhtyar, M. Romanova, M.Davídková, S. Chertopalov, P. Fitl, M. Hruška, M. Kawamura, T. Kiba, J. Lančok
  Vacuum 205 (2022) 111377(1)-111377(6).
 15. Applied Surface Science 606 (2022) 154868(1)-154868(9).
 16. Journal of Physical Chemistry C 126 (2022) 14529-14536.
 17. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok, M. Agop
  Materials 15 (2022) 2769
 18. A.A. Prokhorova, R. Minikayev, T. Zajarniuk, A. Szewczyk, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Acta Physica Polonica A 141 (2022) 523-528.
 19. M. Hruška, J. More Chevalier, P. Fitl, M. Novotný, P. Hruška, D. Prokop, P. Pokorný, J. Kejzlar, V. Gadenne, L. Patrone, M. Vrňata, J. Lančok
  Nanomaterials 12 (2022) 4297(1)-4297(11).
 20. A. Prokhorov, K. Lamonova, R. Minikayev, J. Lančok
  European Physical Journal Plus 137 (2022) 1349(1)-1349(12).
 21. D. Savchenko, A. Vasin, A. Rusavsky, A. Nazarov, J. Lančok, E. Kalabukhova
  Journal of Physics and Chemistry of Solids 162 (2022) 110536(1)-110536(8).
 22. J. More Chevalier, S.A. Irimiciuc, L. Volfová, L. Fekete, S. Chertopalov, M. Poupon, E Duverger-N´edellec, L. Herve, M. Novotný, O. Perez, J. Lančok
  Thin Solid Films 742 (2022) 139042(1)-139042(9).
 23. Optical Materials 123 (2022) 111940(1)-111940(5).
 24. A. Kashir, M. G. Farahani, J. Lančok, H. Hwang, S. Kamba
  Nanotechnology 33 (2022) 155703(1)-155703(7).
 25. Journal of Luminescence 246 (2022) 118779(1)-118779(8).
 26. D. Zabelin, A. Zabelina, E. Miliutina, A. Trelin, R. Elashnikov, D. Nazarov, M. Maximov, Y. Kalachyova, P. Sajdl, J. Lančok, M. Vondráček, V. Svorcik, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 443 (2022) 136440(1)-136440(9).
 27. V. Neubertova, O. Guselnikova, Y. Yamauchi, A. Olshtrem, S. Rimpelova, E. Čižmár, M. Orendáč, J. Duchoň, L. Volfová, J. Lančok, V. Herynek, P. Fitl, P. Ulbrich, L. Jelinek, P. Schneider, J. Kosek, P. Postnikov, Z. Kolska, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 446 (2022) 136939(1)-136939(10).
 28. A. Prokhorov, R. Minikayev, D.V. Savchenko, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Materials Chemistry and Physics 275 (2022) 125251(1)-125251(7).
 29. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Bulíř, M. Vondráček, L. Fekete, P. Jiricek, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers e (2022) 2100102(1)-2100102(14).
 30. P. Pokorný, M. Novotný, Y. Dekhtyar, A. Lushchik, P. Hruška, J. Fara, P. Fitl, J. Musil, R. Jaaniso, J. Lančok
  Optical Materials 114 (2021) 110898(1)-110898(7).
 31. Š. Havlová, M. Novotný, P. Fitl, J. More Chevalier, J. Remsa, V. Kiisk, M. Kodu, R. Jaaniso, P. Hruška, F. Lukač, J. Bulíř, L. Fekete, L. Volfová, M. Vondráček, M. Vrňata, J. Lančok
  Journal of Electronic Materials 56 (2021) 11414-11425.
 32. P. Hruška, F. Lukáč, S. Cichoň, M. Vondráček, J. Čížek, L. Fekete, J. Lančok, J. Veselý, P. Minárik, M. Cieslar, O. Melikhova, T. Kmječ, M. O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner
  Journal of Alloys and Compounds 862 (2021) 157978(1)-157978(9).
 33. Journal of Vacuum Science & Technology A 39 (2021) 043403-1-043403-9.
 34. Thin Solid Films 731 (2021) 138746(1)-138746(8).
 35. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Materials 14 (2021) 7336(1)-7336(13).
 36. Materials 14 (2021) 7576
 37. Vacuum 193 (2021) 110528(1)-110528(10).
 38. Journal of Applied Physics 130 (2021) 085301(1)-085301(12).
 39. P. Pokorný, M. Novotný, J. Fara, Y. Dekhtyar, A. Lushchik, R. Jaaniso, P. Fitl, J. Lančok
  Optical Materials 117 (2021) 111191(1)-111191(5).
 40. A. Zabelina, D. Zabelin, E. Miliutina, J. Lančok, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Journal of Materials Chemistry 9 (2021) 17770-17779.
 41. Applied Physics B: Laser and Optics 127 (2021) 127-140.
 42. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Lančok, V. Craciun
  Coatings 11 (2021) 762(1)-762(17).
 43. A. Olshtrem, S. Chertopalov, O. Guselnikova, R. R Valiev, M. Cieslar, E. Miliutina, R. Elashnikov, P. Fitl, P. Postnikov, J. Lančok, V. Svorcik, O. Lyutakov
  2D Materials 8 (2021) 045037(1)-045037(13).
 44. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Journal of Applied Physics 130 (2021) 243302(1)-243302(10).
 45. D. Savchenko, V. Rodionov, A. Prokhorov, J. Lančok, E. Kalabukhova, B. Shanina
  Journal of Alloys and Compounds 823 (2020) 153752(1)-153752(8).
 46. A. Prokhorov, L.F. Chernush, R. Minikayev, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Acta Physica Polonica A 138 (2020) 777-780.
 47. D. Savchenko, V. Yukhymchuk, M. Skoryk, E. Ubyivovk, E. Mokhov, J. Lančok, B. Shanina, E. Kalabukhova
  physica status solidi (b) 2020 (2020) 2000306(1)-2000306(8).
 48. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, V. Craciun, M. Novotný, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers 17 (2020) 2000136(1)-2000136(9).
 49. P. Pokorný, M. Novotný, Y. Dekhtyar, A. Lushchik, P. Hruška, P. Fitl, J. Musil, R. Jaaniso, J. Lančok
  Optical Materials 109 (2020) 110223(1)-110223(6).
 50. A. Prokhorov, E.E. Zubov, L.F. Chernush, R. Minikayev, V. Babin, M. Nikl, T. Zajarniuk, A. Szewczyk, D. Savchenko, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Results in Physics 19 (2020) 103247(1)-103247(10).