Ing. Andriy Prokhorov, CSc.

 1. D. Savchenko, A. Vasin, O. Kuz, I. Verovsky, A. Prokhorov, A. Nazarov, J. Lančok, E. Kalabukhova
  Scientific Reports 10 (2020) 17347(1)-17347(9).
 2. A. Prokhorov, L.F. Chernush, R. Minikayev, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Acta Physica Polonica A 138 (2020) 777-780.
 3. A. Prokhorov, E.E. Zubov, L.F. Chernush, R. Minikayev, V. Babin, M. Nikl, T. Zajarniuk, A. Szewczyk, D. Savchenko, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Results in Physics 19 (2020) 103247(1)-103247(10).
 4. D. Savchenko, V. Rodionov, A. Prokhorov, J. Lančok, E. Kalabukhova, B. Shanina
  Journal of Alloys and Compounds 823 (2020) 153752(1)-153752(8).
 5. A. Prokhorov, L.F. Chernush, R. Minikayev, J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Acta Physica Polonica A 136 (2019) 947-951.
 6. A. Prokhorov, L. F . Chernush, T. N . Melnik, R. Minikayev, A. Mazur, V. Babin, M. Nikl, J. Lančok, A. D. Prokhorov
  Scientific Reports 9 (2019) 12787(1)-12787(12).
 7. А.A. Prokhorov, L.F. Chernush, R. Minikayev, A. Mazur, T. Zajarniuk, A. Szewczyk, V. Dyakonov , J. Lančok, A.D. Prokhorov
  Journal of Alloys and Compounds - (2018) 1-27.
 8. M. Lunova, A. Prokhorov, M. Jirsa, M. Hof, A. Olzynska, P. Jurkiewicz, Š. Kubinová, O. Lunov, A. Dejneka
  FEBS Open Bio 8 (2018) 93-94.
 9. D. Savchenko, V. Vorlíček, A. Prokhorov, E. Kalabukhova, J. Lančok, M. Jelínek
  Diamond and Related Materials 83 (2018) 30-37.
 10. A. Prokhorov, L.F. Chernush, V. Babin, M. Buryi, D. Savchenko, J. Lančok, M. Nikl, A.D. Prokhorov
  Optical Materials 66 (2017) 428-433.
 11. M. Lunova, V. Zablotskyy, A. Prokhorov, M. Jirsa, M. Hof, A. Olzyńska, P. Jurkiewicz, Š. Kubinová, O. Lunov, A. Dejneka
  Journal of Hepatology 66 (2017) S645-S646.
 12. M. Lunova, A. Prokhorov, M. Jirsa, M. Hof, A. Olżyńska, P. Jurkiewicz, Š. Kubinová, O. Lunov, A. Dejneka
  Scientific Reports 7 (2017) 16049(1) -16049(16) .
 13. D. Savchenko, E. Kalabukhova, A. Prokhorov, J. Lančok, B. Shanina
  Journal of Applied Physics 121 (2017) 025705(1)-025705(6).
 14. Journal of Materials Science 51 (2016) 4762-4768.
 15. A. Prokhorov, L.F. Chernush, V.P. Dyakonov, H.Szymczak, A.D. Prokhorov
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 420 (2016) 285-289.
 16. A. Prokhorov, A. D. Prokhorov, L. F. Chernush, V. P. Dyakonov, H Szymczak, A. Dejneka
  Physica Scripta 90 (2015) 065804(1)-065804(6).