You are here

Víra, věda, etika

Seminar
Thursday, 20.12.2018 15:00

Speakers: Marek Vácha (Ústav etiky a humanitních studií, 3. lékařská fakulta UK Praha)
Place: Na Slovance, main lecture hall
Organisers: Department of Condensed Matter Theory
Abstrakt: Věda, víra a umění jsou spolu spojeny zájmem o stejný předmět, vesmír a lidskou bytost v něm. Každé z těchto tří vzepnutí lidstva má svůj vlastní přístup, svou metodologii a každé nasvěcuje Skutečnost ze svého úhlu pohledu. Není pravda umění proti pravdě vědy, a není ani pravda umění proti pravdě mystiky. Podobně není pravda víry, otázek po smyslu a účelu světa, proti pravdě vědy. Věda se snaží rozmontovat svět na součástky, aby viděla, jak vlastně funguje, víra se jej snaží opět sestavit v celek a ptá se, jaký to všechno má vlastně smysl.