Random numbers generator

Postscript
Předvedli jsme funkční prototyp generátoru náhodných čísel. Je založen na fundamentální náhodnosti dané kvantovou mechanikou. Zařízení se skládá z běžně dostupných komponent. Lze ho připojit k libovolnému PC s paralelním portem. Stabilní generaci garantuje vláknové provedení a umístění v ochranném boxu. Vygenerovaná vyvážená data splňují všechna studovaná kritéria náhodnosti. Rychlost generace vyvážených dat je 28 kByte/s.