A method for measuring low pressure deposition plasma using wave resonance of electrone-cyclotrone wave and device for realization of this method

Postscript
Způsob měření depozičního nízkotlakého plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu