Preparation of manganese nanoparticles via molten salt method

Postscript
Patentový spis č. 308166. Majitelé patentu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova v Praze. Číslo přihlášky: 2014-432. Přihlášeno: 25.06.2014. Zveřejněno (věstník č. 1/2016): 06.01.2016. Uděleno: 27.12.2019. Oznámení o udělení ve věstníku (věstník č. 6/2020): 05.02.2020