Superkontinuální laser pro optickou spektroskopii a mikroskopii

Perex

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Text

Předmětem veřejné zakázky je dodávka superkontinuálního laseru pro optickou spektroskopii a
mikroskopii.