Pokrok v hodnocení bezpečnosti mléčných výrobků. Rychlá detekce nebezpečného patogenu pomocí biosenzoru.

Date of publication
News categories
Perex

Vědecký tým Fyzikálního ústavu AV ČR vyvinul inovativní biosenzor schopný rychlé detekce nebezpečného zlatého stafylokoka (S. aureus) v mléčných výrobcích. Tato nová metoda je schopna vyhodnotit, zda je vzorek kontaminovaný již za 30 minut, oproti 24 hodinám potřebným u tradičních kultivačních metod. Tým Laboratoře funkčních biorozhraní ze Sekce optiky pod vedením Hany Lísalové spolupracoval na projektu společně s týmy z Mendelovy univerzity a Masarykovy univerzity, které výrazně přispěly k úspěšným výsledkům projektu. Výzkum byl publikován v mezinárodním prestižním časopise Current Research in Biotechnology jako Short Communication.

Staphylococcus aureus se řadí mezi hlavní patogeny způsobující intoxikace z řady potravin, včetně mléčných výrobků. Jeho identifikace tradičními kultivačními metodami může trvat i několik dní. Alternativní metody, například založené na polymerázové řetězové reakci (PCR), jsou sice přesné, ale nákladné a vyžadují sterilní laboratorní podmínky a vysoce proškolený personál. Piezoelektrické biosenzory s křemenným krystalem (QCM), nabízejí slibné řešení. Tato studie představuje inovativní biosenzor, který využívá antifoulingovou nanovrstvu, která zamezuje nespecifické depozici biomolekul a mikroorganismů na povrchu biočipu. Díky této vrstvě je umožněna přímá analýza vzorku potraviny, v případě této studie mléčných výrobků, bez jeho rozsáhlé přípravy.

V rámci srovnávací analýzy byly výsledky biosenzoru porovnávány s výsledky čtyř konvenčních metod, založených na kultivaci. Biosenzor prokázal srovnatelný výkon s hlavní referenční kultivační metodou, avšak s výrazným časovým rozdílem – poskytoval výsledky během pouhých 30 minut oproti 24 hodinám potřebným u kultivace. Studie také ukázala rozdíly úspěšnosti kultivačních testů u přirozeně kontaminovaných vzorků a vzorků, do kterých byl S. aureus uměle přidán.

„Jsem velmi nadšena ze skvělé spolupráce s týmy z Mendelovy univerzity a Masarykovy univerzity. Tato kooperace byla klíčovým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu, a to kvůli synergii odborných znalostí a zkušeností. Těším se na další společné projekty,“ hodnotí pozitivně vzájemnou spolupráci tří institucí Hana Lísalová, vedoucí Laboratoře funkčních biorozhraní.

Radost z úspěchu projevil také vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR, pod kterou laboratoř spadá, Alexandr Dejneka: „Hana Lísalová dokázala efektivně spojit odborníky z různých disciplín i institucí, což přineslo pokrokové výsledky v oblasti detekce patogenů. Technologie, kterou její tým představil, má nesmírný potenciál a otevírá další možnosti, jak vylepšit bezpečnost potravin.“

Tato inovativní technologie může představovat důležitý krok směrem k prevenci potravinových infekcí. Výsledky studie také ukazují možné použití biosenzorů jako spolehlivých nástrojů pro rychlé testování přímo na místě použití bez nutnosti převozu vzorků do laboratoří a jejich zdlouhavé přípravy. Jádrem  biosenzoru je výměnný biočip a tým Laboratoře funkčních biorozhraní se nyní zaměřuje na hlubší zkoumání dynamických molekulárních procesů a interakčních mechanismů, které se v biočipu při jeho přípravě i při samotném záchytu patogenu vyskytují. Další základní výzkum v této oblasti může přinést významné pokroky nejen v oblasti bezpečnosti potravin, ale také třeba v personalizované lékařské diagnostice či léčbě, nebo v ochraně životního prostředí.