Vítězem fotografické soutěže 2023 je snímek irizace oblaků na Letné

Date of publication
News categories
Perex

Tématem fotografické soutěže roku 2023 byla fyzika v našem každodenním životě, zadání pro pracovníky Fyzikálního ústavu snadno uchopitelné. Ale ačkoli by se mohlo zdát, že se v soutěži utkají především snímky vzniklé během pracovní doby, vítězná trojice snímků tento předpoklad nepotvrzuje. Stejný trend kopírují i fotografie zaslané do studentské soutěže.

V kategorii zaměstnanců zvítězila fotografie okouzlující atmosféry pozdně letního odpoledne v pražských Letenských sadech. Snímek irizace oblaků Kshitije Gurunga zachycuje výsledek interakce slunečního světla s vodními kapkami nebo ledovými krystalky v mracích, což způsobuje interferenci a difrakci vln. „Světlo se rozptyluje, láme a podléhá konstruktivní nebo destruktivní interferenci, čímž vzniká iridescence mraků. Tento jev, podobný duze, ale uvnitř mraků, poukazuje na základní principy optiky,“ vysvětluje Kshitij Gurung a dodává: „V mém oboru, krystalografii, se stejný proces rozptylu, ale s rentgenovým zářením, neutrony nebo elektrony, používá ke studiu atomového uspořádání krystalů, což napomáhá lepšímu pochopení jejich fyzikálních a chemických vlastností."

 

Krása kapalných krystalů i letos okouzlila porotu a na dlouhou řadu úspěšných soutěžních fotografií navázal snímek Zárodky nematické kapalně krystalické fáze v polarizačním mikroskopu Vladimíry Novotné. Kapalné krystaly se svojí barevností v polarizačním mikroskopu odlišují od kapaliny. „Obrázek se zárodky nematika při chlazení z kapalné fáze poskytuje informace o tom, v jakém směru jsou molekuly uspořádány,“ okomentovala svůj snímek autorka.

Na bronzové pozici se umístil snímek Fibonacciho spirála Iryny Naiko. Fotografie pořízená v kutnohorském kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele zachycuje krásu Fibonacciho posloupnosti, kde každé následující číslo je součtem dvou předchozích. „Když se Fibonacciho čísla blíží nekonečnu, tak se zároveň blíží zlatému řezu, respektive zlaté spirále. Tyto spirály mohou popisovat přírodní zákonitosti, jako jsou například poměr rozměrů lidského ucha či úhlů, ve kterém se nacházejí listy na stonku rostliny,“ uvádí autorka.

Srdečně blahopřejeme i všem vítězům studentské kategorie, kteří se soutěže zúčastnili. První místo patří Petru Lívancovi ze Střední průmyslové školy strojní a stavební za jeho snímek s názvem Polární záře nad ČR, na němž dokázal zachytit tento vzácný přírodní úkaz. Druhé místo si odnáší Jakub Sádecký ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti za svou působivou fotografii číslo dva ze série Oheň. Jakubovo dílo zaujalo porotu výrazným vizuálním dojmem. Na třetím místě se umístila Natálie Bilená, žákyně 9. třídy Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek. Natáliin snímek zachycující povrchové napětí vodních kapek do soutěže nominovala učitelka Daniela Herecová.

 

Keywords: