Ministr Bek udělil medaili MŠMT našemu kolegovi Maksymovi Buryimu

Date of publication
News categories
Perex

V prostorách Senátu České republiky byly slavnostně uděleny Medailí MŠMT, prestižní ocenění v oblasti vzdělávání a výchovy. Medaile předal významným osobnostem vzdělávání a výchovy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Mezi laureáty patřil i Maksym Buryi, fyzik působící na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.

Ministr Bek ve svém úvodním projevu zdůraznil význam učitelů a jejich role při vedení studentů k samostatnému myšlení. „Je mi velkou ctí, že mohu předat vyznamenání kolegům, kteří jsou pro nás inspirací a k nimž s úctou vzhlížíme,” uvedl ministr Bek.

Ministr předal medaili i našemu kolegovi Maksymovi Buryimu a ocenil jej za jeho významný přínos v oblasti fyziky a pedagogiky. Maksym Buryi patří mezi uznávané a často citované fyziky, který působí dvanáct let na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.

Ocenění získal za vedení výzkumné skupiny pokročilých nanomateriálů a kompozitů a pedagogickou činnost. Doktor Buryi zavedl na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze nové předměty, které přednáší, a současně v rámci projektu "Otevřená věda" vede stážisty z řad středoškolských studentů. Na jaře roku 2022 se vydal na Ukrajinu do válkou postižených oblastí pomáhat krajanům. Pan Buryi je zapojen do celé řady projektů, získal prestižní Prémii Otto Wichterleho a svým entuziasmem významně zvyšuje kvalitu české vědy a výzkumu.

Medaile MŠMT jsou udělovány za významnou pedagogickou, vědeckou nebo uměleckou práci a za dlouhodobé vynikající působení v oblasti školství. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě nominací a návrhů od škol, učitelů, rodičů a dalších zainteresovaných osob. Tyto prestižní medaile, autorem jejichž návrhu je akademický sochař Zdeněk Kolářský, podtrhují význam vzdělávání a pedagogické práce v České republice.

Keywords: