Most mezi vědou a průmyslem – otevřelo se Inovační centrum Brain4Industry

Date of publication
News categories
Perex

Přesně 341 dní od poklepání na základní kámen se 12. července otevřely dveře nové budovy Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Michaela Prouzy, předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a dalších významných hostů.

Nové centrum vybavené nejmodernějšími technologiemi zejména z oblasti 3D tisku vzniklo v těsné blízkosti laserových center HiLASE a ELI Beamlines, postavených Fyzikálním ústavem v Dolních Břežanech téměř před deseti lety.

Pomoc českým firmám k vyšší konkurenceschopnosti

„Vydali jsme se neobvyklou cestou a snažili jsme se podpořit spolupráci mezi vědou, výzkumem a průmyslem, zejména malými a středními firmami, protože to je něco, co české vědě i ekonomice a průmyslu stále chybí. Průmysl zatím nedokáže těžit z vědeckých poznatků a vyspělé expertizy, která v České republice existuje, a proto jsme neobyčejně rádi, že Inovační centrum Brain4Industry pomůže českým firmám k vyšší konkurenceschopnosti, a tím podpoří celou českou ekonomiku,“ uvedl ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Akademie věd ČR aktivně působí na rozhraní mezi firmami a výzkumnou sférou a v současné době mají ústavy přibližně 400 společných projektů a přímých kontraktů s českými podniky. Názorným dokladem přenosu vědeckých výsledků do praxe je podle předsedkyně Zažímalové i otevření nového centra B4I.

Most mezi vědou a průmyslem

„Akademii věd ČR bývá občas vyčítáno, že žijeme ve věži ze slonoviny, že děláme pouze základní výzkum,“ posteskla si předsedkyně a ihned dodala: „Ani jedno z toho není pravda a jako příklad může sloužit Ústav organické chemie a biochemie, který díky patentům pana profesora Holého a licencím, byl v minulých letech větším plátcem DPH než pražské letiště.“ Podle předsedkyně je otevření nového centra další významný krok k vytvoření skutečného, dobře fungujícího a dostatečně využívaného mostu mezi vědou a průmyslem, který v České republice stále chybí.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková ve svém projevu uvedla, že inovace mohou pro někoho znamenat nežádoucí změnu, ale například pro společnost Apple to podle generálního ředitele Tima Cooka znamená, že se dělají věci lépe. Pecková vyjádřila radost, že v Dolních Břežanech budou mít skvělé zázemí nejenom středočeské firmy, pro které jsou právě inovace klíčovým faktorem úspěchu, zlepšených výsledků a efektivity, což, jak sleduje, se pozitivně projevuje na jejich obratu a úspěchu. „Proto není nikdy dost vědců, výzkumů a inovací, a je důležité pokračovat v práci na jejich podpoře,“ uvedla v závěru projevu zástupkyně Středočeského kraje.

Konsorcium Brain4Industry patří do sítě evropských center pro digitální inovace a podílí se na něm Fyzikální ústav AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Středočeské inovační centrum, společnost CARDAM a vědecko-technologický klastr STAR Research & Innovation Cluster.

 

 

Keywords: