Fotovoltaický výzkum FZU na konferenci CZEDER

Date of publication
News categories
Perex

Za účasti významných zahraničních a českých hostů se 14. února konal 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Letošní program rozšířila poprvé výstava výsledků projektů rámcových programů (Horizont 2020 a Horizont Evropa). Jeden z dvanácti stánků patřil FZU a prezentaci projektů NextBase a PILATUS Antonína Fejfara a Martina Ledinského.

Letošní konference se účastnilo přes 160 zástupců akademické sféry, státní správy i Evropské komise. Jejím organizátorem je Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Konferenci zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš zhodnocením českého předsednictví v Radě EU v agendě výzkumu a inovací. Hlavní částí setkání byly dva tematické bloky: ten první, věnovaný grantům Evropské rady pro výzkum (ERC), uvedla prezidentka Evropské rady pro výzkum (ERC) Maria Leptinová a druhý diskusní blok, zaměřený na akce Marie Skłodowské Curie (MSCA) na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, zahájila Claire Morelová, vedoucí oddělení MSCA direktorátu pro vzdělání, mládež, sport a kulturu v Evropské komisi. 

„Statistiky ukazují, že finanční prostředky určené českým koordinátorům tvoří v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa 44 % celkově alokovaných finančních prostředků pro ČR. Česko figuruje v tomto ukazateli na prvním místě mezi všemi státy EU.“

Daniel Frank z Technologického centra Praha ve své přednášce věnované programu Horizont Evropa

 

Téma instalací a rozvoje fotovoltaiky je v současné době vzhledem k důsledkům války na Ukrajině velmi aktuální a tento trend potvrdil i počet návštěvníků stánku o projektech NextBase a PILATUS. „Fotovoltaika dnes zajímá každého, všichni mají dojem, že ji neodkladně potřebují, a já tento pocit trochu brzdím, protože člověk nemá chodit nakupovat hladový. Není dobré dělat ukvapená rozhodnutí pod dojmem strachu z války,“ vysvětluje Antonín Fejfar. Fotovoltaiku podle něj potřebujeme, protože nejpozději v roce 2038 budou končit v Česku uhelné elektrárny, je ale důležité se vyvarovat překotných kroků. Potřebujeme totiž rozvíjet všechny stupně najednou: od výzkumu článků po výrobu modulů a správnou instalaci.

Prezentace projektů umožnila vědcům z FZU interdisciplinární diskusi, která se stala inspirací pro možnou spolupráci v agrofotovoltaice. Ta hledá způsoby, jak využít pro získání dostatečné plochy pro umístění panelů obrovské lány nebo sady, kde se může využívat jako ochrana proti kroupám.