Poskytování služeb daňového poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců a zastupování zaměstnavatele v zemích mimo ČR – příjezdy cizinců, výjezdy zaměstnanců a souběžně vykonávaná činnost zaměstnanců ve více zemích

Perex

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb daňového poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců a zastupování zadavatele jako zaměstnavatele v zemích mimo ČR při vyřizování odvodů a hlášení za zaměstnance zadavatele včetně placení daní a dalších činností při vysílání zaměstnanců zadavatele do zahraničí nebo v případě zaměstnanců zadavatele s místem výkonu práce v zahraničí.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.