Plasmonem asistovaná modifikace povrchu a ladění vlastností 2D materiálů- MXenů

Text

Použili jsme modifikaci nové a zajímavé třídy 2D materiálů-MXenů. Náš přístup je založen na lokální plasmonové rezonanci, která modifikuje elektrostaticky absorbované kationty jodidových solí.

Tyto soli obvykle stabilní za normálních podmínek mohou být vlivem plasmonové rezonance zapojeny do reakce a vytváření vysoce reaktivní radikály z kationtů jodoniových solí, které okamžité reagují a cíleně modifikují povrch vločkového materiálu MXene. Povrchová funkcionalizace 2D materiálů umožňuje ladit jejich vlastnosti v aplikaci pro elektronická zařízení a měnit katalytickou aktivitu.

Vývoj elektromagnetického prstence v plazmatu
Description
Vývoj elektromagnetického prstence v plazmatu Vizualizace intenzity laserového svazku (červeně) a elektronové hustoty (šedě) během interakce získané pomocí 3D počítačové simulace. Projekce zobrazují řezy v rovinách xyxz.

Kontaktní osoba: Dr. Sergii Chertopalov

Spolupracující subjekt: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze