Funkční povrchy na bázi LIPSS vytvořené multisvazkovým nanostrukturováním 2601 svazky s využitím měření tepelných dějů v reálném čase

Text

Rychlost opracování je hlavním limitem širšího průmyslového uplatnění funkčních nanostrukturovaných povrchů. Řešení tohoto problému proto hledá mnoho laboratoří. V rámci nedávného světového rekordu bylo dosaženo 1300 cm2/min díky aplikaci komplexního a drahého prototypu skeneru. Naše práce představuje jednoduchou a robustní techniku pro rychlé nanostrukturování, kompatibilní se standartními skenery. S využitím laseru Perla v HiLASE tak bylo dosaženo nového světového rekordu v nanostrukturování LIPSS – 1910 cm2/min.

(a) Fotografie z průběhu procesu při ozáření 200 W průměrného výkonu a detailní pohled na vytvořenou nanostrukturu s periodiou (b) 400 nm a (c) 900 nm
Description
(a) Fotografie z průběhu procesu při ozáření 200 W průměrného výkonu a detailní pohled na vytvořenou nanostrukturu s periodiou (b) 400 nm a (c) 900 nm

(a) Fotografie z průběhu procesu při ozáření 200 W průměrného výkonu a detailní pohled na vytvořenou nanostrukturu s periodiou (b) 400 nm a (c) 900 nm

Kontaktní osoba: Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D.

Spolupracující instituce:

NTC - Nové technologie - výzkumné centrum - Západočeská univerzita v Plzni

Holo/Or Ltd., Izrael