Složení Rady FZU 2007-2012

Text
 
 
Rada Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i.
Na Slovance 2, 182 00 Praha 8
Tel:   +420 266 052 673
Fax: +420 282 865 443
E-mail: radafzu [at] fzu [dot] cz
 
předseda: RNDr. Jan Kočka, DrSc.
místopředseda: Prof. Jiří Chýla, CSc.
interní členové: prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.
Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
RNDr. Josef Krása, CSc.
doc. Jan Řídký, DrSc.
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc.
externí členové: RNDr. Pavel Hedbávný, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
tajemnice: Ing. Jarmila Kodymová, CSc.