Symetrie v teorii strun a konformní teorie pole

Abstract

Teorie strun se během posledních desetiletí etablovala do pozice nejslibnějšího kandidáta na popis kvantové gravitace a základních sil v přírodě. Přes její úspěchy, naše stále trvající neporozumění jejím základním principům kalibrační symetrie nám zabraňuje v kompletní formulaci. Z řady argumentů vyplývá, že teorie strun se řídí obrovskou kalibrační symetrií, která mixuje pole různých spinů a která je spontánně narušená v Minkowského vakuu. Je velice důležité nalézt formulaci teorie v její maximálně symetrické fázi, a to je jedním z cílů tohoto projektu. Pomocí holografické duality se pokusíme objasnit symetrie a kalibračně invariantní interakce v této fázi. Dalším z cílů je využití metod teorie strunových polí a konformní teorie pole ke studiu fundamentálních symetrií a univerzálního chování v přírodě. Často takovéto popisy jsou relevantninapř. i v oboru fyziky pevných látek.