Pattersonova cena Václavu Petříčkovi

Date of publication
News categories
Perex

Na jubilejní konferenci „70th Annual Meeting of the American Crystallographic Association“ převezme Václav Petříček z Fyzikálního ústavu Pattersonovu cenu. Plenární přednáška Václava Petříčka při příležitosti udělení ceny bude přenášena dne 6. srpna 2020, neboť celá konference se v letošním roce pořádá elektronicky.

Pattersonovu cenu uděluje ACA každý třetí rok počínaje rokem 1981. Cílem je ocenit a podnítit mimořádné výsledky v oblasti zkoumání struktury hmoty difrakčními metodami, včetně významných příspěvků k metodice stanovení struktury a inovativního použití difrakčních metod a/nebo objasnění biologických, chemických a geologických či fyzikálních jevů pomocí nových informací o struktuře hmoty.“ V konkrétním případě Václava Petříčka je cena udělena za celoživotní vývoj programu JANA, který je celosvětově využívaný pro výpočty komplikovaných krystalických struktur.

Václav Petříček
Description
Václav Petříček 

Důležitost Pattersonovy ceny nejlépe ilustrují její předchozí držitelé, kde každé jméno znamená pojem v krystalografii. Poprvé v historii je cena udělena vědci, který pracuje za hranicemi tzv. západního světa. Vztah k USA však přesto existuje, neboť první verze programu JANA byla vytvořena před třiceti lety během stáže Václava Petříčka v laboratoři Philippa Coppense na Univerzitě v Buffalu. Profesor Coppens patřil až do své smrti k předním propagátorům programu, který se i díky jeho aktivní pomoci stal významným a jedinečným nástrojem v oblasti řešení a upřesňování obtížných struktur. Za vývoj programu JANA byly již dříve uděleny prestižní mezinárodní ceny, a to Barrett prize (ICDD – The International Centre for Diffraction Data) v roce 2013 a Max Perutz prize (ECA – European Crystallographic Association) v roce 2017.

Keywords: