ELI je o krok blíže k oficiálnímu založení mezinárodní organizace ERIC

Date of publication
News categories
Perex

Extreme Light Infrastructure (ELI) je o krok blíže k oficiálnímu založení mezinárodní organizace ERIC (European Research Infrastructure Consortium) poté, co Česká republika, Maďarsko, Itálie a Litva oficiálně požádaly Evropskou komisi o ustavení této mezinárodní organizace. Očekává se také zapojení Velké Británie v roli tzv. „zakládajícího pozorovatele“.

Po založení mezinárodního konsorcia ELI ERIC budou pilíře výzkumné infrastruktury ELI vybudované v České republice a v Maďarsku řízeny společně, díky čemuž bude možné dosáhnout jejich společného cíle – provozovat nejmodernější světová laserová zařízení pod hlavičkou právnické osoby ERIC. Tato právní forma umožní členským státům řídit pilíře výzkumné infrastruktury ELI společně a prezentovat je vědecké obci jako jednu mezinárodní organizaci. Evropská komise předloženou žádost přezkoumá, přičemž se předpokládá, že bude schválena a právnická osoba ELI ERIC založena do šesti měsíců.

„Předložení žádosti o ustavení ELI ERIC vůči Evropské komisi je významným milníkem našeho společného evropského úsilí provozovat nejvýkonnější laserovou výzkumnou infrastrukturu na světě pod jednotným právním rámcem EU. ČR se stala členem již 14 právnických osob ERIC, které provozují ty nejmodernější evropské výzkumné infrastruktury napříč všemi vědními obory. ELI ERIC se nicméně stane vůbec prvním mezinárodním konsorciem ERIC, jehož statutární sídlo bude umístěno do ČR,“ uvedl Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem projektu ELI je být nejmodernějším laserovým výzkumným zařízením na světě a disponovat unikátními technologiemi, které odpovídají požadavkům a nárokům současných výzkumných záměrů v oblasti interakce světla s hmotou při extrémních podmínkách.

ELI ERIC bude součástí velké rodiny panevropských výzkumných infrastruktur, první svého druhu v nových členských státech EU. Akademie věd ČR je proto velmi ráda, že se předložení žádosti o založení ELI ERIC povedlo, a navíc nás velice těší i to, že sídlo mezinárodního konsorcia ELI ERIC bude v České republice,” dodává Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v České republice a ELI ALPS v Maďarsku disponují jedinečným portfoliem těch nejintenzivnějších pulsních laserových systémů na světě a již nyní nabízejí své služby uživatelským týmům z celého světa.

ELI je historicky první evropskou výzkumnou infrastrukturou, jejíž statutární sídlo bude umístěno ve středoevropských členských státech EU. Během výstavby a vývoje laserových technologií přitom navíc výzkumná infrastruktura ELI prokázala pozitivní vliv i na průmysl v mnoha v evropských zemích.

Účast Itálie a Litvy jakožto zakládajících členů je pro založení mezinárodního konsorcia ELI ERIC zásadní. Itálie již dlouhou dobu projekt ELI politicky podporuje a italské vědecké týmy jsou nedílnou součástí výzkumných týmů obou pilířů výzkumné infrastruktury ELI. Litva je poté lídrem v oblasti laserové vědy, technologií a průmyslu a disponuje mnoha erudovanými odborníky, kteří patří mezi celosvětově uznávané experty. Rovněž Velká Británie se dlouhodobě o projekt ELI zajímá a má silnou vědeckou komunitu se zájmem o tuto oblast bádání.

Již v roce 2006 byla výzkumná infrastruktura ELI uznána Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) jednou z priorit pro podporu špičkové evropské vědy a konkurenceschopnosti, a to i s přihlédnutím na její pozitivní dopady na jednotlivé členské státy EU.

Projekt ELI byl od samého počátku podporován taktéž Evropskou komisí. Evropská komise financovala přípravnou fázi a výstavbu výzkumných zařízení ELI Beamlines a ELI ALPS ve výši 600 milionů EUR s využitím prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Je symbolické, že žádost o ustavení právnické osoby ELI ERIC je předkládána právě v době, kdy si připomínáme 60. výročí prvního výstřelu laseru na světě, který úspěšně provedl Theodor Maiman v USA dne 16. května 1960.

Česká republika hraje důležitou roli v oblasti laserových technologií a očekávaným schválením žádosti o založení konsorcia ELI ERIC potvrdí své významné postavení v Evropském výzkumném prostoru do dalších let.

 

Keywords: