Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2012 - pro mladé badatele FZÚ

Date of publication
News categories
Perex

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli.

Tradiční soutěž talentovaných technických mozků se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

Společnost Siemens každoročně odměňuje absolventy vysokých škol za nejlepší diplomové a doktorské práce a vědecké týmy za výzkum a publikační činnost. O vítězích Ceny Siemens rozhoduje odborná porota, složená z prorektorů pro vědu a výzkum významných českých univerzit a zástupců společnosti Siemens. Předání Ceny Siemens je spojeno s finanční odměnou.

cs2012-laureatiphd.jpg
Description
Zleva: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel Siemens ČR), PhDr. Jindřich Fryč (náměstek ministra MŠMT ČR), doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha), doc. Jan Soubusta, Ph.D., Mgr. Karel Lemr, Ph.D. (Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR), dále pak další ocenění v 5. kategorii. [Foto SIEMENS]

V kategorii nejlepší disertační práce byli letos Cenou Siemens oceněni pracovníci Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Mgr. Karel Lemr, Ph. D. (autor disertační práce) a doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph. D. (jeho školitel). Oceněná práce s názvem Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry shrnuje výzkum prováděný a publikovaný během uplynulých čtyř let. Společným jmenovatelem všech v práci popisovaných experimentů je využití dvojic fotonů pro kvantové zpracování informace. Oproti klasickému zpracování informace, známému například z dnešní výpočetní techniky, slibuje využití kvantových zákonů přírody výrazné zvýšení efektivity. Konkrétními příklady v práci představených experimentů jsou například sestavení hradla, které by mělo jednou tvořit základ budoucích kvantových počítačů, nebo vytvoření kvantového kopírovacího zařízení, na kterém v současné době vědci testují bezpečnost kvantové kryptografie. Hledání odpovědí na dílčí otázky základního výzkumu v této oblasti je neodmyslitelnou součástí cesty k praktickému využití kvantového zpracování informace v budoucích kvantových počítačích nebo v kvantové kryptografii.

Mgr. Hynek Němec, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR získal Čestné uznání za práci na projektu „Transport náboje v polovodičových nanostrukturách studovaný metodou terahertzové spektroskopie“. Bližší informace o cenách udělených ve všech kategoriích jsou uvedeny v tiskové zprávě na stránkách Společnosti Siemens ČR.