Ministr Fiala ocenil nadané studenty a absolventy

Date of publication
News categories
Perex

Ministr prof. Petr Fiala předal 22. listopadu pěti laureátům Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu pro rok 2012. Jedním z vyznamenaných je Ing. Vítězslav Jarý.

cena_jary.jpg
Description
V. Jarý (vpravo) přebírá Cenu ministra (© MŠMT)

Vítězslav Jarý je studentem třetího ročníku doktorandského studia na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT, jeho školitelem je Ing. Martin Nikl, CSc., z oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu, v jehož laboratořích experimentální část své doktorandské práce vypracovává. Tématem disertační práce je charakterizace nových scintilačních a fosforových materiálů, jmenovitě monokrystalů směsných ortosilikátů a práškových ternárních hafničitanů a zirkoničitanů. V. Jarý je významnou posilou skupiny luminiscenčních a scintilačních materiálů o čemž svědčí jeho aktivní účast v několika projektech mezinárodních spoluprací, k dnešnímu dni je autorem a spoluautorem 25 publikací v impaktovaných časopisech.