Křižující miniplanetka 2012 DA14

Date of publication
News categories
Perex

Planetka s tímto předběžným označením byla objevena robotickým dalekohledem o průměru zrcadla 0,45 m observatoře La Sagra v jižním Španělsku v noci z 22. na 23. února 2012 a její existenci vzápětí ještě téže noci potvrdili další astronomové ve Francii a v Arizoně. Planetka tehdy proletěla kolem Země v minimální vzdálenosti asi 2,6 mil. km, tj. 6,8krát dále než je Měsíc.

Již přibližná dráha z prvních pozorovacích nocí ukázala, že se planetka v letošním roce velmi přiblíží k Zemi a jelikož je nyní znám už dostatečně dlouhý oblouk její dráhy, vychází odtud, že planetka doslova prosviští kolem Země rychlostí 22 km/s v pátek 15. února 2013, kdy se ve 20:26 h SEČ přiblíží k povrchu Země na vzdálenost asi 27 tis. km, tj. bude k Zemi blíže než jsou geostacionární družice (36 tis. km nad rovníkem). O tři hodiny dříve protne dráhu Měsíce, ale Měsíc bude v té době od průsečíku drah velmi daleko.

Při průletu bude pozorovatelná ve večerních hodinách na jižní polokouli a posléze v ranních hodinách na severní polokouli jako bodový zdroj s nejvyšší jasnosti mezi 6 a 7 magnitudou, čili bude na vhodných stanovištích viditelná na krátkou dobu i v triedru. Po průletu v minimální vzdálenosti od Země však její pozorovaná jasnost rychle poklesne a dokonce se na chvíli ocitne v zemském stínu.

Rozměr planetky činí asi 45 metrů, takže jde o těleso srovnatelné s Tunguským meteoritem, ale naštěstí Zemi bezpečně mine bez jakýchkoliv následků; pouze dráha planetky se vinou zemské gravitace poněkud změní.

Před průletem u Země se planetka pohybovala po eliptické dráze s přísluním ve vzdálenosti 134 mil. km a odsluním 166 mil. km v oběžné době 366,2 dne a se sklonem dráhy k ekliptice 10°. Po průchodu bude možné přesně spočítat její budoucí dráhu ve Sluneční soustavě, ale už teď je zřejmé, že nás toto těleso v nejbližších desetiletích v žádném případě neohrozí.

2012_da14.jpg
Description
Průchod planetky v blízkosti Země (© NASA)

Robotické přehlídky oblohy, jež sledují rovněž dráhy planetek v okolí Země, jsou v současné době velmi početné a používaný software umožňuje rychle spočítat předběžnou dráhu pohybujících se objektů a odhadnout případné riziko srážky. Organizace NASA udržuje ve spolupráci s Laboratoří pro tryskový pohon (JPL) v Pasadeně webovou stránku, na níž jsou vždy uvedeny relativně nejvíce hrozící planetky pro nejbližší desetiletí: http://neo.jpl.nasa.gov/risk/ která se automaticky stále aktualizuje.

Další informace:
http://neo.jpl.nasa.gov/news/news174.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_DA14
Informace o průletu planetky

Jiří Grygar

Keywords: