3D printing opens new horizons in nuclear safety and superconductivity research

Date of publication
News categories
Perex

Collaborative research by scientists from the NCC for MATCA of the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences and industrial partners is pioneering the use of new technologies with the potential to significantly advance nuclear engineering and in the development of superconducting materials. Two newly launched projects aim to advance safety standards and introduce more cost-effective solutions for the energy and technology industries. The first project focuses on 3D printing of grids of fuel assemblies for the nuclear energy sector and was supported by the Technology Agency of the Czech Republic’s THETA programme. The second project seeks to develop ceramic superconducting crystals using 3D printing, funded by the OP TAC programme of the Ministry of Industry and Trade.

Projekt THÉTA realizovaný ve spolupráci s Ústavem jaderných paliv se zaměřuje na vývoj a testování distančních mřížek vyrobených pomocí aditivních technologií. Tento přístup umožňuje rychlejší iterace designu a přináší vyšší flexibilitu ve vývoji prototypů. 

„Díky pokročilým technikám 3D tisku můžeme nyní rychleji a efektivněji vyvíjet a testovat nové materiály a konstrukce,“ říká Tomáš Jetmar, generální manažer NCK MATCA a dodává: „Využití atomizéru pro přípravu prášků na míru projektu nám navíc umožňuje zkoumat nejvýhodnější poměry materiálů ve slitinách zirkonia a dalších prvků, a také sledovat vliv recyklace prášku na kvalitu výsledného výrobku.“ Dlouhodobě efektivní spolupráce s touto společností vede k výrazným inovacím v oboru a vynikající kvalitě výsledků.

Další významný projekt se začíná realizovat díky podpoře OP TAK ve spolupráci s firmou CAN SUPERCONDUCTORS. Zaměřuje se na výzkum a vývoj nových supravodivých materiálů. Tato spolupráce umožňuje využití pokročilých technologií 3D tisku pro vytváření komplexních supravodivých komponent, což otevírá nové možnosti pro energetický průmysl a další high-tech aplikace. 

„Úspěšný přenos technologií z akademické sféry do průmyslové praxe je základem pro inovace, které transformují tradiční průmyslové sektory a zlepšují naše každodenní životy. Tato spolupráce posiluje naši schopnost přinášet řešení, která mají reálný dopad na společnost,“ komentuje Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a předseda rady NCK MATCA.

Oba projekty ilustrují důležitost inovací, interdisciplinarity a spolupráce mezi vědou a soukromým sektorem. Společné projekty NCK MATCA a klíčových průmyslových a akademických partnerů v České republice a zahraničí vytváří silné základy pro budoucí výsledky a technologický pokrok.