Phactor - device for measurements of dielectric loss tan($\delta$)

Postscript
Námi zkonstruované měřidlo ztrátového činitele Phactor umožňuje měřit dielektrické ztráty materiálů s vysokou permitivitou při frekvenci 1 kHz v závislosti na velikosti amplitudy střídavého elektrického pole do 1 MV/m