You are here

Attosecond Physics at the Nanoscale: the next frontier

Announcement
Monday, 20.05.2019 14:00

Speakers: Obhajoba disertační práce k získání titulu "doktor věd": Marcelo Ciappina, Ph.D.
Place: Přednáškový sál Fyzikálního ústavu AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8
Presented in angličtina
Organisers: Institute of Physics

Obhajoba disertační práce Marcela Ciappiny, Ph.D. "Attosecond Physics at the Nanoscale: the next frontier" se koná 20. května 2019 od 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů ve velkém zasedacím sále Fyzikálního ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. Pascal Salieres Université Paris-Saclay
prof. Dr. Jamal Berakdar Naturwissenschaftliche Fakultät II, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg