Metodologie výběru lokalit a optické systémy pro experiment CTA (CTA-Arg)

Abstract

Projekt CTA - Cherenkov Telescope Array - je patrně nejambicióznějším projektem věnovaným pozemní astronomii v oboru záření gama, který by měl být realizován ještě v tomto desetiletí. Síť více než stovky zobrazovacích atmosférických Čerenkovových teleskopů bude rozmístěna na ploše větší než 10 km2 na zvoleném místě s kvalitními pozorovacími podmínkami na jižní polokouli. Toto jedinečné zařízení umožní objevy mnoha nových astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetického gama záření a efektivně tak otevře nové okno do vesmíru. Výběr pozorovacího místa má proto klíčový význam. Prvním cílem tohoto projektu je přispět k výběru vhodného místa pro stavbu observatoře, zejména s využitím veřejných databází z geostacionárních i polárních družic. Druhým cílem je využít naši expertízu z Observatoře Pierra Augera, určené pro detekci kosmického záření, a přispět k designu optických systémů v rámci projektu CTA.