Qualification Audit Committee

Text

 

Position Name and Surname Home institution
Chairman Jiří Oswald FZU
Members: Jiří Čtyroký UFE CAS
  Petr Malý MFF UK
  Jiří Dolejší MFF UK 
  Eduard Petrovský IG CAS
  Petr Reimer FZU
  Alexandr Dejneka FZU
  Tomáš Mocek FZU
  Petr Šittner FZU
  Jiří J. Mareš FZU
  Jindřich Kolorenč FZU
  Ladislav Půst FZU

 

Address

Qualification Audit Committee of the Institute of Physics   
Na Slovance 2    
182 21 Prague 8   
Czech Republic

Tel.: (+420) 220 318 583
E-mail: oswald [at] fzu [dot] cz