ELITRANS - Usnadnění transformace ELI z distribuovaných infrastruktur financovaných ERDF na jednotný systém ELI-ERIC

Text

Hlavní řešitel: Ing. Roman Hvězda
Název: Usnadnění transformace ELI z distribuovaných infrastruktur financovaných ERDF na jednotný systém ELI-ERIC
Akronym: ELITRANS
Program: H2020-EU.1.4.1.1.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 199115
Projekt ID: 676627
Období: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2018
Celkové náklady: 3 395 383,75 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 772 135 EUR
Koordinováno v: Belgii

Cíl:

Vzhledem k  tomu, že realizace „Extreme Light Infrastructure“ ELI v  České republice, Maďarsku a  Rumunsku je téměř dokončena, je nutné vytvořit nezbytné podmínky pro budoucí provoz těchto center. Cílem projektu ELITRANS je doplnění závěrečné fáze implementace, přípravy a  provedení transformace ze tří právně nezávislých stavebních projektů k provozu jako jedné mezinárodní právnické osoby, ELI-ERIC.

Hlavními cíli jsou:

  • koncepční návrh budoucího obchodního modelu ELI-ERIC: základní prvky organizace, financování, řízení a mezinárodní integrace,
  • příprava obchodního plánu: příprava provozního konceptu jako světově první mezinárodní laserové instituce,
  • řízení přechodu z fáze implementace financované ze strukturálních fondů do fáze provozní financované z ERIC, sloučení tří zařízení do jednotné vnitřní struktury, rozvoj firemní identity, posilování uživatelských vztahů, rozvoj výzkumného profilu.

Zpět na seznam projektů