ELITAS - Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines

Text

Hlavní řešitel projektu: Dr. Stefan Weber
Název projektu: Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines
Akronym: ELITAS
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001793
Termín realizace projektu: 1.6.2017 - 30.11.2019
Celkové náklady projektu: 19 993 087,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace:

Nová vysoce výkonná laserová zařízení, jako je ELI-Beamlines, budou zkoumat dosud neprobádané režimy interakce laserového záření s hmotou. Cílem výzkumného programu je tedy vývoj nových simulačních nástrojů, které budou schopné předvídat výsledky experimentů, a nástrojů pro vizualizaci fyzikálních dat. Tyto nástroje se budou týkat interakce laserového záření s plazmatem v oblasti vysokých intenzit a vysokých energií a budou sloužit k návrhu a optimalizaci nových experimentů.

Tento projekt je spolufinancován EU.