ELIBIO - Strukturní dynamika biomolekulárních systémů

Text

Hlavní řešitel projektu: Prof. Janos Hajdu
Název projektu: Strukturní dynamika biomolekulárních systémů
Akronym: ELIBIO
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000447
Termín realizace projektu: 1.12.2016 - 31.10.2022
Celkové náklady projektu: 245 057 337,20 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace:

Projekt zkoumá hraniční technologie fotonové fyziky a optiky s cílem získat průlomové znalosti o biologických, chemických a fyzikálních zákonitostech chování buněk a biomolekul. Za tím cílem vybudujeme interdisciplinární Centrum excelence na ELI-BL, které bude využívat extrémně zářivých světelných pulzů ELI-BL a zařízení FEL ve spektrálních oblastech od THz až k paprskům X. Vyvineme průlomové metody a technologie, které taková měření umožní a odpoví na otázky klíčové pro biologii a lékařství.

Tento projekt je spolufinancován EU.