ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Roman Hvězda
Název projektu: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2
Akronym: ELI
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162
Termín realizace projektu: 1.10.2015 - 31.12.2017
Celkové náklady projektu: 1 859 487 765,99 Kč
Míra spolufinancování EU: 85 %

Anotace:

Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) je součástí evropské cestovní mapy (roadmap) pro vybudování příští generace velkých výzkumných center zásadního významu, které byly identifikovány Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ELI bude mezinárodní výzkumnou laboratoří využívající nejnovější generaci laserových technologií k vytváření nejintenzivnějších světelných pulsů dostupných v laboratorních podmínkách.

Tento projekt je spolufinancován EU.