ELI Beamlines

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Roman Hvězda
Termín realizace projektu: 1.1.2011 - 30.9.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0061
Operační program: Výzkum a Vývoj pro Inovace

Anotace:

Text

Hlavním cílem ELI (Extreme Light Infrastructure) je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW.

ELI přinese nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

ELI bude také atraktivní platforma pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů. Česká republika se stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což k nám perspektivně přiláká další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.

Podrobnější informace o projektu ELI Beamlines