Nacházíte se

Elektrickým polem indukovaný přechod z nesouměřitelně do souměřitelně modulované fáze

K. Li, X.L. Zhu1, X.Q. Liu1, X. Ma1, M. Sen Fu1, J. Kroupa2, S. Kamba2, X. M. Chen1

Antiferoelektrické polarizační hysterezní smyčky v Ba4Sm2Ti4Nb6O30 and Ba4Eu2Ti4Nb6O30 byly vysvětleny jako elektrickým polem indukované přechody z nepolární a nesouměřitelně modulované fáze do polární a souměřitelně modulované fáze. Tento objev otevírá nový perspektivný směr výzkumu bezolovnatých materiálů pro možnou akumulaci elektrické energie.

Vlevo – elektronové difrakční záznamy souměřitelně a nesouměřitelně modulované fáze v Ba4Sm2Ti4Nb6O30. Vpravo – teplotní závislost signálu druhé harmonické ukazující teplotní hysterezi u feroelektrických fázových přechodů ve studovaných materiálech.

1Laboratory of Dielectric Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China
2Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic