Nacházíte se

Dvojdimenzionální analog fullerenového lusku – asymetrie nábojové hustoty a mechanického napětí pro novou generaci kvantových počítačů a nanoelektromechanických zařízení

V.Vales1, T.Verhagen2, J.Vejpravova2, O.Frank1, M.Kalbac1

Podařilo se připravit dvojdimenzionální (2D) analog C70 fullerenového lusku pomocí sekvenčního uspořádání monovrstev 12C a 13C grafenu a C70 fullerenů. Lokální změny mechanického napětí a dopování byly korelovány s topografií a byla zjištěna výrazná asymetrie mechanického napětí a dopování mezi monovrstvami grafenu. Jedná se o první čistě uhlíkový nanoelektromechanický systém. Koncept je právě testován pro design 2D kvantových počítačů na bázi magnetických endohedrálních fullerenů.

Struktura dvojdimenzionálního analogu fullerenového lusku s izotopově značenými monovrstvami grafenu (vlevo) a mapa distribuce mechanického napětí horní vrstvy grafenu určená na základě analýzy Ramansky aktivních módů grafenu (vpravo).

1J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, CAS, v.v.i., Dolejškova 3, 182 23 Praha, Czech Republic
2Institute of Physics AS CR,Na Slovance 2, Prague 8, Czech Republic