Nacházíte se

Doktorand Fyzikálního ústavu získal cenu za nejlepší poster na mezinárodním kongresu MSE 2016.

Ing. Karel Tesař získal na kongresu Materials Science and Engineering 2016 (MSE) konaném v německém Darmstadtu ocenění za nejlepší poster. Kongres MSE je pořádán každé dva roky Německou společností pro materiály (DGM) a v tomto roce byl organizován s přispěním amerických materiálových společností Materials Research Society (MRS) a Minerals, Metals and Materials Society (TMS). Letošní ročník se sestával z 590 přednášek a 240 posterů, přičemž celkový počet účastníků přesáhl 1300. Ing. Karel Tesař se svým posterem Enhanced bending plasticity induced by twinning-detwinning in thin Mg wires prepared by single-step direct extrusion, vypracovaným pod vedením Dr. Aleše Jägera, uspěl v rámci sympozia věnovaného strukturním materiálům v konkurenci 58 posterů. Jako jediný z vítězů jednotlivých sympozií byl vybrán, aby poskytl rozhovor pro newsletter kongresu. Ing. Karel Tesař pracuje pod vedením Dr. Aleše Jägera na přípravě a charakterizaci velmi tenkých (<250 µm) drátů z čistého hořčíku, u kterých se předpokládá využití jako biodegradabilní materiál pro medicínské aplikace. Ve svém posteru vysvětlili velmi dobrou plasticitu tenkých hořčíkových drátů v ohybu pomocí mechanismu reverzibilního dvojčatění.