Nacházíte se

Dny otevřených dveří

Hlavní pravidelnou popularizační akcí pracovišť AV ČR jsou Dny otevřených dveří. Ve stanovené dny lze volně navštívit pracoviště AV ČR, vyslechnout odborné přednášky, zhlédnout výstavy nebo se zúčastnit demonstrace zajímavých experimentů. Tato akce je velmi vhodná pro studenty odborných škol a gymnázií a pro jejich učitele. Je součástí Týdne vědy a techniky - největšího vědeckého festivalu v České republice.

Dny otevřených dveří 2015 ve Fyzikálním ústavu

Fyzikální ústav pořádal Dny otevřených dveří ve dnech 3. - 5. listopadu 2016.  

Pracoviště Slovanka

Na pracovišti „Slovanka“ (vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň) byly připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

 1. Materiály s tvarovou pamětí
 2. Diamantové vrstvy zrozené z plazmatu
 3. Elektronový mikroskop aneb drobnohledem do mikrosvěta
 4. Kapalné krystaly – materiály pro ploché obrazovky
 5. Krystaly mění barvu světla
 6. Laserem připravované tenké vrstvy pro biomedicínu a optoelektroniku
 7. Materiály a nanotechnologie 21. století
 8. Supravodiče a supravodivost
 9. Laboratoř pro vývoj přesných souřadnicových detektorů částic
 10. Jak se pozorují nejenergetičtější částice ve vesmíru?
 11. Experimenty na obřím urychlovači LHC v CERN.
 12. Centrum funkčních nanomateriálů. Projekty SAFMAT a FUNBIO.
 13. Co na nás dopadá z vesmíru a ani to necítíme.

Kontakt: Hana Waňková, Anna Körblerová, tel.: 266 052 121, e-mail: secretaryatfzu [dot] cz

Michael Prouza přednáší pro návštěvníky Dne otevřených dveří 2015

Pracoviště Cukrovarnická

Na pracovišti „Cukrovarnická“ (Cukrovarnická 10, Praha 6) byly připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

 1. Laboratoř AFM-STM
 2. Technologie MBE
 3. Termoelektrická konverze tepla v elektřinu
 4. Rentgenová strukturní analýza
 5. Technologie, kterou nobelisté připravovali modré diody
 6. Hravá fyzika

Kontakt: Jiřina Pilná, tel.: 220 318 499, e-mail: pilnaatfzu [dot] cz

Doprovodný program: Detektivem nanosvěta s elektronovým mikroskopem
STŘEDA 2. 11. 13:00-15:00
ČTVRTEK 3. 11. 13:00-15:00
Registrace nutná předem u kontaktní osoby: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D., tel.: 220 318 528, e-mail: hajkovazatfzu [dot] cz

Workshop pro učitele: Elektronová mikroskopie – okno do nanosvěta
PÁTEK 4. 11. 13:30-17:30
Registrace nutná předem u kontaktní osoby: RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D., tel.: 220 318 528, e-mail: hajkovazatfzu [dot] cz

Pracoviště Břežany

Na pracovišti „Dolní Břežany“ (adresa: Fyzikální ústav AV ČR, Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, Za Radnicí 828, Dolní Břežany) se konaly Dny otevřených dveří konat pouze ve dnech 4.11. a 5.11.2016.
Téma:
Laserové unikáty v ČR – ELI Beamlines a HiLASE

Kontakt:
HiLASE: Mgr. Radka Kozáková, tel.: 601 560 164, e-mail: kozakovaatfzu [dot] cz,
ELI Beamlines: Mgr. Hana Strnadová, tel.: 601 560 333, e-mail: hana [dot] strnadovaateli-beam [dot] eu

Jaromír Kopeček při výkladu na Dnech otevřených dveří 2015.

Podrobnější program Dne otevřených dveří 2016 ve FZÚ.