D-STIR - Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko vědního a technického přístupu v regionu Podunají

Text

Vedoucí partner: South-East Regional Development Agency
Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Název projektu: Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko vědního a technického přístupu v regionu Podunají
Akronym: D-STIR
Registrační číslo projektu: DTP1-1-019-1.1
Odpovědná osoba: Ing. Aleš Hála
Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Celkové náklady: 1 923 366,80 EUR
Příspěvek pro FZÚ: 165 756,40 EUR

Anotace

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit rámec pro vědu, výzkum a inovace v celém regionu programu INTERREG Danube. Tohoto chceme dosáhnout zejména využitím konceptu společensky odpovědného přístupu ve vědě a inovacích.

Díky zavedení Společensko-Technického přístupu ve výzkumu – metodě STIR – je projekt D-STIR klíčový pro další rozvoj podmínek v sektoru VaVaI a jeho kapacit stejně jako povědomí směrem k veřejnosti. Metoda zjišťuje a přispívá k tomu, aby činnosti výzkumu a inovací byly prováděny i v kontextu společenských, environmentálních a etických dopadů.

Metoda D-STIR je vysoce inovativní. Zavádí koncept RRI v rámci celého konsorcia v různých socioekonomických podmínkách. Metoda tak míří k dlouhodobému cíli – sektoru VaVaI zaměřenému na vzájemné konkurenceschopnosti, spolupráci ale i společenské odpovědnosti.

Metoda STIR podporuje mezisektorovou spolupráci různých vědních oborů (společenské X technické vědy), což přináší do výzkumu společenskou dimenzi a dopad směřování technického výzkumu a vývoje. Tím přispívá metoda k reflexi na úrovni jednotlivých vědeckých týmů v technických disciplínách.

Projekt D-STIR byl navržen k posílení inovací, které přináší společensky odpovědné služby a produkty k zákazníkům. Konečný výstup projektu, Strategie odpovědného VaVaI bude obsahovat konkrétní doporučení, příklady a nástroje, zvláště pak zkušenosti s testování metody D-STIR.