CTAO-CZ - Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře

Text

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
Název projektu: Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře
Akronym: CTAO-CZ
Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001403
Termín realizace projektu: 1.7.2017 - 31.12.2020
Celkové náklady projektu: 19 759 181,20 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace:

Cherenkov Telescope Array (CTA) se zabývá studiem vysokoenergetických fotonů z dalekých zdrojů ve vesmíru. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou, jako partnerskými institucemi, využívají v současné době infrastrukturu CTA-CZ. Je velmi důležité pokračovat v budování stávající infrastruktury tak, aby účast našich institucí splnila povinnosti a odpovědnosti v rámci projektu CTA, kde česká účast dosáhla unikátního postavení. Tento projekt je logickým rozšířením stávající infrastruktury financované z národních zdrojů. Rozšiřuje aktivity CTA-CZ infrastruktury o nezbytné investiční položky a lidské zdroje.

Tento projekt je spolufinancován EU.