CoGraDS - Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru

Text

Hlavní řešitel projektu: Constantinos Skordis, PhD
Koordinátor projektu: Mgr. Martin Schnabl, PhD
Název projektu: Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru
Akronym: CoGraDS
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000437
Termín realizace projektu: 1.11.2016 - 31.10.2022
Celkové náklady projektu: 160 587 762,70 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace

Projekt CoGraDS je zaměřen na výzkum klíčových témat kosmologie, tedy povahu temné hmoty a temné energie a platnosti Einsteinovy obecné teorie relativity, v kontextu současných i plánovaných evropských i amerických vesmírných vědeckých misí. Projekt, jehož součástí je rovněž práce na stavbě největšího přehlídkového pozemního dalekohledu LSST a vývoj i charakterizace moderních fotosenzorů, by měl přinést nové poznatky o fyzice počátků a vývoje vesmíru na velkých i malých škálách.

Výzkum provádí mezinárodní skupina vědců v nově založeném Středoevropském institutu pro kosmologii a základní fyziku (Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics - CEICO) ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Úkolem CEICO je poskytnout prostor jak mladým výzkumníkům z regionu, tak přitáhnout již etablované vědce ze zahraničí a zároveň přispět ke zviditelnění české vědy v zahraničí.

Podrobnější informace naleznete na stránkách CEICO.

Tento projekt je spolufinancován EU.